Dự án quản lý nông nghiệp với khách hàng Nhật Bản

Mô tả dự án:

Thông tin dự án:
Tạo các kế hoạch theo từng mùa vụ (dài hoặc ngắn hạn). Quản lý thông tin nhân viên và giờ làm việc. Quản lý công việc thực tế và dịch hại từng mùa. Báo cáo lợi nhuận, chi phí, doanh thu.

Công nghệ sử dụng
Môi trường phát triển: RubyMine, VSCode, VisualStudio. Mô trường hoạt động: Ubuntu 18.04, Android, Windows 10. Ngôn ngữ: Ruby (Ruby on Rails), JS (JQuery), ReactNative, C# (.NET Framework), Python (OpenCV).

Dự án nhận diện biển số xe (sử dụng công nghệ Deeplearning)

Mô tả dự án:

Thông tin dự án:
Nhận dạng biển số xe với đầu vào dạng tệp phim hoặc từ Webcamera.

Công nghệ sử dụng
Môi trường phát triển: Visual Studio, Android Studio. Mô trường hoạt động: Window 10 (64bits), Android 5, Moverio Smart Glass (EPSON). Thư viện: OpenCV, NanaGUI, OpenALPR, Android SDK, Boost C++. Công nghệ: Nhận dạng hình ảnh, socket. Ngôn ngữ: C++, Java.

Phát triển ứng dụng đặt lịch kiểm tra sức khỏe tại Việt Nam

Mô tả dự án:

Thông tin dự án:
Tạo tài khoản với vai trò bệnh nhân và bác sĩ. Cho phép người dùng tìm kiếm các người dùng khác theo nhu cầu cá nhân Người dùng có thể liên hệ trực tiếp với nhau qua thông tin cá nhân

Công nghệ sử dụng
Môi trường phát triển: VisualStudio, AndroidStudio, pgAdmin. Mô trường hoạt động: Android, Windows 10. Ngôn ngữ: Java, Nodejs, PostgreSQL.

Sự Thành Công Từ Các Dự Án?

Những yếu tố dẫn tới sự thành công là tất yếu trong các dự án của Vistarsoft

Phân tích

Phân tích dự án, hiểu rõ yêu cầu khách hàng là bước đệm dẫn tới thành công của các dự án.

Thời gian

Kiểm soát tiến độ và chất lượng công việc cũng được chúng tôi đặt nên hàng đầu.

Liên kết

Mối liên kết của tất cả các thành viên trong dự án là yếu tố quan trọng trong triển khai dự án và giải quyết các vấn đề.

Công nghệ

Việc lựa chọn sử dụng nhiều công nghệ mới mà vẫn đảm bảo chất lượng các dự án cũng tạo nên nét riêng của Vistarsoft.